Stemmedagen 2021

Vennligst svar kort på noen spørsmål for å få tilgang.

Ingen persondata blir lagret. Statped ønsker kun å ha en generell oversikt over hvilke grupper og hvor mange som deltar.

Sitter dere flere sammen?